Stichting Bouwschouders ondersteunt non-profit instellingen bij het invullen en realiseren van bouw-wensen die zonder extra (professionele) hulp niet van de grond zouden kunnen komen.

Binnen het netwerk van de Bouwschouders in de bouw- en vastgoedwereld wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen en arbeid voor uw project beschikbaar te krijgen.
Deze materialen / uren worden geleverd door onze ‘Bouwmaten‘:

Zij stellen hun middelen en mensen ter beschikking voor uw project vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, ook wel ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen‘ genoemd.

Deze ondersteuning is voor non-profit organisaties en stichtingen gratis, mits aan de toetsingsvoorwaarden van de Bouwschouders wordt voldaan.

Stichting Bouwschouders heeft binnen projecten alleen een intermediaire functie en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Van verdere inmenging in eventuele discussies en/of verdere gevolgen van de samenwerking tussen Bouwmaten en aanvragende partijen is geen sprake.

Meer weten?
U kunt ons beleidsplan hier downloaden: Beleidsplan Stichting Bouwschouders opgemaakt – 2019.