Welke stappen doorloopt u bij een aanvraag bij stichting Bouwschouders?

1 Contact met ons

Stuur ons een  mail: contact@bouwschouders.nl. Schets kort uw project en uw vraag. Wij nodigen u daarna uit voor een kennismakingsgesprek.
In het gesprek bespreken we:

 • Waarmee u geholpen kunt worden?
 • Wanneer?
 • Welke (eerste) tips wij voor u hebben
 • Wat wij voor u willen / kunnen organiseren?

Samen bekijken we of we u kunnen helpen en wat waardevol is om samen op te pakken.

2 Uw aanvraag

Als we in het gesprek concluderen dat wij iets voor u kunnen betekenen, ontvangen wij graag, bij voorkeur digitaal, de volgende informatie van u:

 • Kopie van de inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel
 • Stichtingsakte/verenigingsakte en statuten van uw organisatie
 • Projectomschrijving met daarin gedetailleerd:
  De locatie
  b. Een beschrijving van de werkzaamheden
  c. een financieel overzicht met de budgetten die u zelf inzet, de mensen/vrijwilligersuren die u zelf inzet, en met een overzicht van de materialen, kosten of inzet die u vraagt aan de Bouwschouders

Al deze informatie stuurt u via het aanvraagformulier aan ons op.
Klik voor dit formulier op het onderstaande logo.

Deze informatie kan ook gemaild worden naar: hulp@bouwschouders.nl

Beoordeling door de Bouwschouders 

Stichting Bouwschouders beoordeelt uw aanvraag.
Past uw vraag bij de doelstellingen van onze stichting, dan gaan we verder met stap 3.
Is dit onverhoopt niet het geval dan informeren we u via mail.


4 Het plan

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk na het gesprek te informeren over ons ‘Plan van Aanpak’.
Onze Bouwmaten zijn dan al ingeschakeld en op basis daarvan kunnen we u een concreet voorstel doen.

In dit plan is duidelijk aangegeven wat de bijdrage vanuit Stichting Bouwschouders is, bijvoorbeeld:

 • Welke materialen wij beschikbaar kunnen stellen
 • Hoeveel uren arbeid / advies wij u aanbieden
 • Aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen
 • Wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden

5 Het vervolg

Als tijdens de uitvoering van het plan blijkt dat de input van Stichting Bouwschouders niet toereikend is om het project af te ronden, dan:
– Geven wij dat tijdig mondeling of via mail aan u door
– Bieden wij u de mogelijkheid om meer materialen / uren in te kopen bij onze ‘Bouwmaten’
– Kunt u ervoor kiezen om het project volledig ‘op eigen kracht’ te voltooien.

Als u vragen heeft over het indienen van een aanvraag, neem dan even contact met ons op.