Materiaal kan door Bouwmaten beschikbaar gesteld worden vanuit de duurzaamheidsgedachte:
Daar waar bruikbaar materiaal beschikbaar is / komt verdient dit een betere bestemming dan de milieustraat.

Stichting Bouwschouders onderzoekt welke Bouwmaten (mogelijk) bruikbare materialen over hebben.
Dit kan ‘overbodig’ bouwmateriaal zijn en/of materiaal dat uit sloopwerkzaamheden voortkomt maar nog prima bruikbaar is.
U mag er in elk geval op rekenen dat de via Bouwschouders geleverde materialen voldoen aan de eisen van deze tijd (en die van uw project).