Binnen (vrijwel) elke vereniging / stichting zijn mensen met ‘handige handen’ te vinden. Gelukkig maar!

Soms is echter extra deskundigheid nodig om een bouwproject tot een goed einde te brengen.
Onze Bouwmaten stellen hun personeel (een vooraf aangegeven aantal uren) beschikbaar om uw vrijwilligers (verder) te helpen.
Dat kan aan het begin van een project maar uiteraard ook verderop in het proces.

Op deze manier worden uw ‘kostbare vrijwilligers’ op een professionele manier geholpen dankzij Bouwschouders!