V.l.n.r. Bas Leenders – Nicole Jansen – Maurice Koolen – Marcel Ponjée – Wiljan Jansen – Hanneke Kohlmann
Niet op de foto maar ook heel belangrijk: France Brouwers

Stichting Bouwschouders is ontstaan vanuit de overtuiging dat het eenvoudiger moet zijn voor verenigingen, stichtingen en overige non-profit-organisaties om hun bouwplannen te realiseren. Het aan- of verbouwen van ruimten in het belang van ‘de club’ is helaas een kostbare zaak waardoor (te) vaak bezuinigd moet worden op de kwaliteit. Dat moet anders kunnen en: Dat kan ook!

Leden van de Bouwschouders zijn vrijwel allemaal werkzaam in de bouwsector. Hun netwerk in deze wereld en daaraan gelieerde branches is enorm dus is er voor nagenoeg elke vraag een antwoord te vinden. Om hun eigen kennis en die van hun netwerk te koppelen aan ‘de maatschappij’ is de stichting opgericht. Vanuit de stichting worden bouwgerelateerde vragen en opdrachten van ‘non-profits’ gekoppeld aan mogelijke ‘leveranciers’, de zogenaamde ‘Bouwmaten’.

Op deze manier worden beide ‘werelden’ geholpen:
1. Organisaties kunnen hun (bouw)plannen verwezenlijken
2. Bouwmaten leveren, onder de noemer MVO, een gerichte bijdrage aan de samenleving.

Daar zetten de onderstaande leden van de stichting graag hun schouders onder:

Marcel Ponjee
Bas Leenders
Maurice Koolen
Hanneke Kohlmann
Wiljan Jansen

Het bestuur van Stichting Bouwschouders bestaat uit:
Wiljan Jansen
Marcel Ponjée
Bas Leenders

Alle ‘Bouwschouders’ werken op vrijwillige basis en vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid mee aan / in de stichting.
De enige geldelijke vergoeding bestaat uit de mogelijkheid om gemaakte kosten bij het bestuur te declareren. Dit betreft uitsluitend kosten die duidelijk herleidbaar zijn naar activiteiten en projecten van de Bouwschouders.
Van ‘urenvergoedingen’ is geen enkele sprake.

Ons verhaal in een filmpje: