Bouwschouders.nl: Live!

Zoals u ziet: Onze website is ‘live’! Voor zowel ‘aanvragers’ als ‘Bouwmaten’ wordt op deze site uitgelegd hoe onze stichting werkt en welke doelen wij nastreven. We hebben geprobeerd om de informatie zo volledig mogelijk te maken maar: Ondersteuning door de Bouwschouders is natuurlijk maatwerk!