Zoals u ziet: Onze website is ‘live’!

Voor zowel ‘aanvragers’ als ‘Bouwmaten’ wordt op deze site uitgelegd hoe onze stichting werkt en welke doelen wij nastreven.
We hebben geprobeerd om de informatie zo volledig mogelijk te maken maar:

Ondersteuning door de Bouwschouders is natuurlijk maatwerk!

Het kan dus zo zijn dat het specifieke antwoord waarnaar u zoekt er (nog) niet op staat…
Als dat het geval is, stuur dan even een mailtje naar contact@bouwschouders.nl en wij antwoorden u zo snel mogelijk.
Dit mailadres kunt u ook voor suggesties, complimenten en het maken van een afspraak met één of meer ‘Bouwschouders’ gebruiken.

Als er ontwikkelingen m.b.t. de Bouwschouders zijn, dan zullen die uiteraard terug te vinden zijn op onze website:
Houd hem dus goed in de gaten?!