Uw vrijwilligers zijn (lekker) bezig met een project maar de voortgang ontbreekt toch een beetje?
Met bouwbegeleiding worden alle fasen in het (bouw)proces optimaal op elkaar afgestemd.
Daardoor komt er snelheid in het project en weten de verschillende betrokken partijen wanneer er ‘iets’ van ze verwacht wordt.

Via stichting Bouwschouders kunt u een aantal uren ‘bouwbegeleiding’ krijgen!
Als u uw aanvraag indient weet u snel of (en zo ja wanneer) u op één van onze Bouwmaten kunt ‘bouwen’.